განვადება - ბანკი რესპუბლიკა
პირობები
განვადება არის უპროცენტო, იხდით მხოლოდ დამტკიცების საკომისიოს, განვადების თანხა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 150 ლარს.
* 6 თვეზე დამტკიცების საკომისიო შეადგენს 8%-ს, მინიმუმ 30 ლარი
* 12 თვეზე დამტკიცების საკომისიო შეადგენს 10%-ს, მინიმუმ 30 ლარი
თვეების რაოდენობა
6
12
გთხოვთ აირჩიოთ თვეების რაოდენობა

0.0154 seconds